GDPR

Information about the processing of personal data (GDPR)

RULES AND REGULATIONS

Licence sale terms and conditions

ANGLER'S PERSONAL DETAILS

FILLS OUT THE LEGAL GUARDIAN OF THE MINOR


Information about the processing of personal data (GDPR)

LICENCE

I'm PAA member and I paid PAA contribution on 2024 year in my PAA Circle
I'm not a PAA member
Wędkarze Okręgu PZW ............. mają prawo korzystania ze zniżek w zakupie zezwoleń wyłącznie po wniesieniu w macierzystym Okręgu rocznej okręgowej składki na zagospodarowanie i ochronę wód na rok 2024

BUY ADDITIONALLY

TOTAL

0.00 zł
RULES AND REGULATIONS
OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W TARNOWIE
ul. Ochronek 24, 33-100 Tarnów, NIP: 8731111675
 1. The system is available at: https://zezwolenia.pzwtarnow.pl/  it provides E-permissions for fishing with a fishing rod.
 2. The system offers permissions for the following periods: one-day, 3-day, 7-day, and 14-day permissions for members of PZW (Polish Angling Association), non-members, and foreigners. One-yaer permissions are available to non-members and foreigners.
 3. One must confirm acquainting with these Rules and Regulations only then it is possible to purchase the permission.
 4. Purchased and printed permission is valid:
  • - for PAA members together with anger's card and member's card
  • - for Polish citizens who are not members of PAA together with angler's card
  • - for foreigners together with any identity card, angler's card not required
 5. Advantages of buying E-Permissions using online payment system:
  1. online payment offers fast and secure payment for fishing
  2. when paying for E-Permission with a cash card or online transfer no additional costs are incurred
  3. payment is realised via PayU system (former Platnosci.pl). PayU supports two types of payment:
   • - payment realised as an electronic transfer, cashless payment in Polish or foreign currency as an Internet transfer
   • - payment realised using cash cards (Protected Payment), cashless payment in Polish currency made with the use of cash cards which were accepted by the banks to realise transactions in the Internet environment.
 6. After the transfer has been confirmed by the PayU system, E-Permission is available on the website immediately after the payment.
 7. If the payment is not confirmed it is possible to check its status with the [Check transaction status] button on the website, to which a customer is re-directed.
 8. When the payment has been confirmed it is possible to print E-Permission using the button on the website. At the same time, e-mail with the image of E-Permission for fishing which has to be printed is sent to the email address included in the application form.
 9. Personal data included in the application form enable identification and confirmation of legal status of the purchased right to fish in the form of E-Permission . All personal data included in the application form shall be included in the printed version of E-permission. Client's personal data can be changed after personal contact with the office of PAA Circle in Tarnowie.
 10. All information concerning purchase of E-permissions is available at the office of PAA Circle in Tarnowie, at the following address: ul. Ochronek 24, 33-100 Tarnów or at the telephone number ul. Ochronek 24, 33-100 Tarnów
 11. In accordance with the act of the 29th of August 1997 concerning the protection of personal data (consolidated text Journal of Laws from 2002 no. 101 position 926, with later changes) I hereby agree my personal data included in the application form of the purchase of E-permission to be processed by PAA Circle in Tarnow (further referred to as: "PAA"), address ul. Ochronek 24, 33-100 Tarnów. The said personal data was included by me in the application form of the purchase of E-permission at the following Internet address: . www https://zezwolenia.pzwtarnow.pl/. This data was handed over in order to ensure proper functioning and complete accomplishment of the service provided by PAA.
 12. I hereby declare that I was informed about the right to access the content of the data handed over by me and the right to correct this data and that all the personal data was handed over by me of my own accord. The said personal data shall be protected by PAA with all due thoroughness, in particular they shall never be offered to third party persons.
UWAGA
If you are foreigner, non-associated in Polish Angling Associaton (PAA), don't choose this option. In that case choose "Non-associated" option.
Information about the processing of personal data (GDPR)
­­­­­­­Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1.) (dalej RODO), PZW informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie siedzibą w przy ul. Ochronek 24, 33-100 Tarnów nr KRS 0000058060 reprezentowany przez Prezesa Zarządu Okręgu, tel. +48 14 621 33 92.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów rejestrowych prowadzonych przez PZW na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c tj. w związku z niezbędnością przetwarzania danych osobowych do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • art. 6 ust. 1 lit. f tj. w związku z niezbędnością przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
  • art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach, (Dz. U. 2017. poz. 210 z późn. zm.)
  • § 10 pkt.2 w zw. z § 14 pkt. 1 i 7 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z 2017r.
 3. Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnione osoby, zobowiązane do ich zachowania w tajemnicy. Odbiorcą danych mogą być podmioty, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 4. Dane osobowe przechowywane będą do czasu ustania członkostwa w PZW i skreślenia z ewidencji, w każdym razie przez okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi członkostwo i działalność w PZW.
 6. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, poprawiania, aktualizowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi na przetwarzanie do organy nadzorczego.